Recent nieuws

 • Geef partijen de ruimte!

  Lezing Gerrit Voerman over nut en noodzaak van de ledenpartij op 1 juli 2015 te Nijmegen

  Naar aanleiding van de verschijning van de bundel Politieke...

 • An Impossible Job? – The Presidents of the European Commission, 1958-2014

  Redactie Jan van der Harst en Gerrit Voerman

  Lange tijd was de voorzitter van de Europese Commissie het boegbeeld van wat nu de Europese Unie is. De invloed van individuele voorzitters op de ontwikkeling van zowel de Europese Commissie als de Europese Unie als geheel liep nogal uiteen – afhankelijk van zijn karakter, de (niet altijd...

 • Heeft de politieke partij nog toekomst?

  3 juni 2015 | Paul Lucardie | De Hofvijver

  Van een politicoloog die zich bijna veertig jaar met politieke partijen heeft bezig gehouden zou je een volmondig ‘ja’ op deze vraag kunnen verwachten. Veel van mijn vakgenoten achten politieke partijen inderdaad onmisbaar in een moderne samenleving, net zoals banken,...

 • De ledenloze partij – het model van de toekomst?

  1 juni 2015 | Gerrit Voerman | De Hofvijver

  De gedachte dat politieke partijen leden nodig hebben om hun functies in de parlementaire democratie te vervullen, is gemeengoed. Om een verkiezingsprogramma op te stellen is de inbreng vereist van leden die hun oor te luister leggen in hun omgeving en zo weten wat er in de samenleving...