Recent nieuws

 • Europese verkiezingen: 'Er valt iets te kiezen'

  Simon Otjes | De Hofvijver 42 | Montesquieu Instituut

  Vier wegen uit de crisis. Nederlandse partijen over de Europese crisis.

  "Het Europees Parlement moet niet meer vergaderen in Straatsburg." Dat lijkt wel het enige standpunt over Europa dat de Nederlandse...

 • Opinie: Geef Europese kiezer ook pan-Europese stem

  19 mei 2014 | Simon Otjes en Gerrit Voerman | De Volkskrant

  In het Europees Parlement telt nationaliteit niet, maar kiezers stemmen nationaal. Geef ze daarom behalve een nationale ook een 'pan-nationale' stem.

  Op 22 mei zijn er voor de achtste keer rechtstreekse Europese verkiezingen in Nederland, maar 26 mei is dé cruciale...

 • Persbericht: Aardbevingen in Groningen leiden tot politieke breuklijn

  Groningen, 16 mei 2014

  Hebben aardbevingen invloed op stemgedrag? Die vraag staat centraal in het
  onderzoek van Simon Otjes en Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum
  Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen, uitgevoerd
  in...