Nieuws

Affiches gemeenteraadsverkiezingen 2018

12 augustus 2018 | Groningen

Het DNPP heeft in 2018 109 nieuwe affiches in haar collectie opgenomen, die waren uitgebracht in het kader van de dit jaar gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Niet eerder werd er bij gemeenteraadsverkiezingen een zo groot aantal affiches verzameld.

Het grootste aantal affiches kwam van de PvdA (21), wat echter...

Zojuist verschenen: European Citizenship in Perspective. History, Politics and Law

26 juli 2018 | Geredigeerd door Jan van der Harst, Gerhard Hoogers en Gerrit Voerman

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht in werking trad, de Europese Unie het...

'Geef politieke partijen meer vrijheid zich te organiseren'. Gerrit Voerman over populisme en politieke partijen

2 mei 2018 | Interview Gerrit Voerman | in: Magazine Rijksuniversiteit Groningen

Politieke partijen, populisme, partijprogramma’s. Dat zijn zaken waar het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) zich mee...

Tussen De Tocqueville en Spengler: het Forum voor Democratie op de tweesprong

30 april 2018 | Paul Lucardie | in: De Hofvijver, jg. 8, nr. 58

Het Forum voor Democratie (FVD) was wellicht de meest verrassende nieuwkomer bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. De partij...

Bundel ter gelegenheid van 100-jarig bestaan SGP gepresenteerd

19 april 2018 | Groningen

Op 18 april is in Gouda de bundel Mannen van Gods Woord. De SGP 1918-2018 gepresenteerd, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De beide redacteuren, Gerrit Voerman – directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke...

Persbericht: Gezamenlijk ledental Nederlandse politieke partijen stijgt aanzienlijk

7 februari 2018 | Groningen

In 2017 is het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen aanzienlijk gestegen, van 289.276 op 1 januari 2017 tot 317.325 op 1 januari 2018 – een toename van maar liefst 28.049 leden (9,7 %), zo blijkt uit cijfers die zijn verzameld door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen...

De geschiedenis van 70 jaar VVD is vanaf nu ook digitaal vindbaar

 24 januari 2018 | Groningen

Lancering van de geschiedenis website van de VVD in verband met haar 70-jarig bestaan

Ter gelegenheid van oprichting van de VVD op 24 januari 1948 is een speciale website online gegaan over de zeventigjarige...