Recent nieuws

 • Jan Marijnissen nummer 1 op lijst van langstzittende partijvoorzitters

  Simon Otjes

  Jan Marijnissen, die dit weekend aftreedt als voorzitter van de SP, is de langstzittende partijvoorzitter van een in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partij sinds de Tweede Wereldoorlog.

  Marijnissen was 27 jaar, 10 maanden en 27...

 • Verbreden of terug naar het verleden? Over de toekomst van de SP

  Gerrit Voerman

  Op het komende SP-congres treedt Jan Marijnissen na 27 jaar terug als partijvoorzitter. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de groei van de SP, maar is er niet in geslaagd de door de partij nagestreefde regeringsdeelname te verwezenlijken. Kandidaten voor...

 • Waarom houdt de Eerste Kamer zoveel initiatiefwetgeving tegen?

  november 2015 | Simon Otjes | Stuk Rood Vlees

  Een opvallende stemming in de Eerste Kamer: op 10 november wees de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel van Recourt, Oskam en Segers af. De PvdA, CDA en ChristenUnie Kamerleden stelden voor om het mogelijk te maken bestuurders van publieke instanties strafrechtelijk te...

 • Het Christen Democratische Affiche

  Gerrit Voerman en Maaike Kamps

  Zaterdag 7 november heeft Maaike Kamps het boek “Het Christen Democratische Affiche” aangeboden aan Sybrand van Haersma Buma (CDA), fractievoorzitter in de Tweede Kamer, oud-premier Jan Peter Balkenende en partijvoorzitter Ruth Peetoom. Het boek is geschreven door Gerrit...