Recent nieuws

 • Over de ‘waardigheid van de mens’ en het zesde gebod

  Het euthanasievraagstuk en de christelijke partijen in Nederland (1979-2002)

  Joop Hippe[1]

  De vraag of actieve euthanasie dan wel hulp bij zelfdoding mogelijk moet zijn, heeft al...

 • Het Europees Parlement verslaat de Europese Raad

  De parlementarisering van de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie, 1958-2014

  Beschouwing van Jan van der Harst en Gerrit Voerman | Bron: Internationale Spectator 2 – 2015 (jrg. 69) 1-8.

  De aanwijzing van de Luxemburger Jean-Claude Juncker tot voorzitter van de Europese Commissie in 2014 verliep...

 • Gezamenlijk ledental van de Nederlandse politieke partijen daalt in 2014 met 4,4%

  Persbericht Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

  Groningen, 25 februari 2015

  In 2014 is het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen gedaald van 308.802 op 1 januari 2014 tot 295.326 op 1 januari 2015 – een afname van 4,4% (zie de tabel aan het slot van dit persbericht...