Programma's Tweede Kamerverkiezingen per partij


- 50PLUS
- Ad Bos Collectief (ABC)
- Algemene Democratische Partij (ADP)
- Algemeen Ouderen Verbond (AOV)
- Alliantie voor Vernieuwing en Democratie (AVD)
- Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
- Anti Werkloosheid Partij (AWP)
- Artikel 1
- Bejaarden Centraal
- Boerenpartij
- Bond van Christen-Socialisten
- Bond van Vrije Liberalen (BVL)
- Centrumdemocraten (CD)
- Centrumpartij (CP, later CP'86)
- Christen Democratisch Appèl (CDA)
- Christen-Demokratische Partij (CDP)
- ChristenUnie
- Christelijk-Historische Unie (CHU)
- Christelijk-Historischen Kiezersbond (CHK)
- Communistische Partij van Nederland (CPN)
- De Burger Beweging (DBB)
- De Conservatieven.nl
- De Groenen
- DENK
- Continue Directe Democratie Partij (CDDP)
- Democraten 66 (D66)
- Democratisch Politiek Keerpunt (DPK)
- Democratisch-Socialisten 1970 (DS'70)
- Demokratisch Aktie Centrum - Vrijzinnig Demokraten (DAC)
- Duurzaam Nederland
- Economische Bond
- Evangelische Volkspartij (EVP)
- Federatieven
- Forum voor Democratie (FvD)
- Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)
- GroenLinks
- Groen Vrij Internet Partij (GVIP)
- Grote Alliance Partij (GAP)
- Hervormd (Gereformeerde) Staatspartij (HGS)
- Hollandse Democratische Luddieten (HDL)
- Humanistische Partij (HP)
- Internationale Kommunistenbond (IKB)
- Jezus Leeft
Katholieke Nationale Partij (KNP)
- Katholieke Politieke Partij (KPP)
- Katholieke Volkspartij (KVP)
- Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland, marxisties-leninisties (KENml)
- Landelijke Partij Voor Bejaarden (LPVB)
- Leefbaar Nederland (LN)
- Liberale Partij (LP)
- Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (LSP)
- Liberale Unie
- Liberale Volkspartij (LVP)
- Libertarische Partij (LP)
- Lijst 14 (2006)
- Lijst 17 (2010)
- Lijst 21/Islam-Democraten
- Lijst Pim Fortuyn (LPF)
- Liefde, Respect en Vrijheid Partij (LRVP) - Het Zeteltje
- Lokaal in de Kamer (LidK)
- Middenstandspartij (1918-1933)
- Milieu Defensie Partij (MDP)
- Nationale Bond van Protestantsche Kiezers in Nederland
- Natuurwetpartij (NWP)
- Nederland Transparant (NT)
- Nederlands Werklieden-Verbond "Patrimonium" (NWV)
- Nederlandse Middenstands Partij/Nieuwe Midden Partij (NMP)
- Nederlandse Oppositie Unie (NOU)
- Nederlandse Volks-Unie (NVU)
- Nederlandse Werknemerspartij (NWP)
- Nieuwe Communistische Partij (NCPN)
- De Nieuwe Partij (NP)
- Nieuwe Wegen
- Onafhankelijke Nationale Groep (ONG)
- OndernemersPartij (OP)
- Pacifistisch Socialistische Partij (PSP)
- Partij Algemeen Belang (PAB)
- Partij Democratisch Socialisten (PDS)
- Partij Economisch Appèl (PEA)
- Partij van de Arbeid (PvdA)
- Partij voor de Dieren (PvdD)
- Partij voor Mens en Spirit (MenS)
Partij voor Milieu en Recht (PMR)
- Partij voor Nederland/Groep Nawijn (PVN)
- Partij voor 'Recht en Vrijheid' (PvRV)
- Partij voor de Toekomst (PvdT)
- Partij van de Vrijheid (PvdV)
- Partij voor de Vrijheid (PVV)
- Patriottisch Democratisch Appèl (PDA)
- Piratenpartij Nederland
- Platteland-partij
- Plattelandersbond
- Politieke Partij Radikalen (PPR)
- Politieke Partij voor Ouderen (PPvO)
- Politieke Unie 55+
- Ratelband.nl 
- Realisten '81
- Realisten Nederland
- Rebel
- Rechtse Volkspartij (RVP)
- Reformatorische Politieke Federatie (RPF)
- Republikeinse Volkspartij 2000+ (RVP 2000+)
- Rooms Katholieke Partij Nederland (RKPN)
- Rooms Katholieke Staatspartij (RKSP)
- Samen Overleven of Sterven (SOS)
- Socialistische Arbeiderspartij (SAP)
- Solidariteit Boerenpartij (SBP)
- Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)
- Senioren 2000
- Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
- Sociaal-Democratische Partij in Nederland (SDP)
- Solidair '93
- Socialistische Partij (SP)
- Socialistische Partij (SOPA) (1918-1928)
- Tamara's Open Partij
- Trots op Nederland
- Unionisten Liga (Volkswelvaartpartij) (ULV)
- Verbond voor Nationaal Herstel (VNH)
- Vrije Indische Partij (VIP)
- Vooruitstrevende Minderheden Partij (VMP)
- Voor Nederland (VNL)
- Vrije Democratische Partij (VDP)
- Vrijzinnige Partij
- Vrouwenpartij
- Verenigde Senioren Partij (VSP)
- Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)


Medewerkers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen hebben de verkiezingsprogramma’s uit de periode 1918-1989 gescand, gecontroleerd en voor zover nodig gecorrigeerd (het origineel aan de hand waarvan de vergelijking is uitgevoerd, staat onder het betreffende verkiezings­jaar vermeld). Hoewel bij de controle de grootste zorgvuldigheid is betracht, valt niet te garanderen dat de digitale en gedrukte versie geheel identiek zijn.

Laatst gewijzigd: 12-08-2017 13:50:27