Niet in het parlement vertegenwoordigde partijen

Onderstaande partijen staan bij de Kiesraad ingeschreven en/of hebben deelgenomen aan Tweede-Kamerverkiezingen, maar zijn nog niet of niet meer in de Tweede Kamer vertegenwoordigd.

Voor een overzicht van politieke groeperingen die niet bij de Kiesraad ingeschreven staan en evenmin hebben deelgenomen aan Tweede-Kamerverkiezingen, maar wel hebben aangekondigd dat ze aan verkiezingen willen gaan deelnemen, klik hier.

 

Ad Bos Collectief (ABC)

Alliantie voor Vernieuwing en Democratie (AVD)

Blanco Lijst

Burgers voor Burgerbelangen

Continue Directe Democratie Partij (CDDP)

De Conservatieven.nl

Democratisch Politiek Keerpunt (DPK)/Groep Brinkman

Duurzaam Nederland

Eén NL

Evangelische Partij Nederland

De Groenen

Groen Vrij Internet Partij

Heel Nederland

Islam Democraten/Lijst 21

Liberaal Democratische Partij (LibDem)

Liefde, Respect en Vrijheid Partij (LRVP) - Het Zeteltje

Lijst 17

Lijst-Ratelband

Natuurwetpartij

Nederland Lokaal (NL)

Nederland Mobiel

Nederland Transparant

Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)

Nederlandse Middenstandspartij

Nederlandse Moslim Partij (NMP)

Nieuw Nederland

Nieuw Solidair Ouderen Verbond

Nieuwe Communistische Partij (NCPN)

Nieuwe Midden Partij (NMP)

De Ondernemerspartij

ONS Nederland

Pacifistisch Socialistische Partij 1992 - PSP'92

Partij één

Partij van de Toekomst

Partij voor de Jongeren

Partij voor het kind

Partij voor het Noorden

Partij voor Mens en Spirit (MenS)

Partij voor Nederland (Groep Nawijn)

Piratenpartij

Platform voor Integrale Politiek

Republikeinse Volkspartij - Leefbare Wereld

Stem direct (voorheen: CDDP)

Sociaal-Liberale Partij

Sociale Volkspartij

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Partij

Solidara - Fractie Yilderim

Solide Multiculturele Partij (SMP)

Tamara's Open Partij

Toekomst 21

Trots op Nederland - Fractie Verdonk

Verenigde Senioren Partij (VSP)

Vooruitstrevende Integratiepartij

Vrije Indische Partij

 

Zie voor niet in het parlement vertegenwoordigde partijen in de periode 1918-1967 het Repertorium Kleine Politieke Partijen van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Laatst gewijzigd: 14-01-2015 12:35:14